Αλλά και για σας που δεν έχετε καμία απολύτως όρεξη να με μάθετε!